Bewezen prestaties

De ingenieurs van Michelin ontwikkelen strenge tests voor het meten van de prestaties van MICHELIN tractorbanden die uw opbrengst kunnen verbeteren.

Respect voor de bodem

Oppervlakte en diepte van voetprint

Hoe gaat men te werk?

Op een zandbaan kunnen de tractorbanden heel nauwkeurig en reproduceerbaar met elkaar worden vergeleken. In het veld is dit veel moeilijker, omdat de toestand van de bodem, de grondverdichting en de vochtigheidsgraad per locatie verschillen. Als twee landbouwbanden heel verschillend presteren op het zand, dan zullen ze dit ook in het veld doen. Voor een goede meting wordt tijdens de test de voetprint een aantal maal herhaald.

Wat zijn de resultaten?
Mtge_Schema_Pneus_V02_EN_optimise

Op basis van deze test kunnen de voetprint en de diepte van de spoorvorming worden gemeten.

De test in het voorbeeld hiernaast heeft uitgewezen dat de voetprint van de MICHELIN XeoBib trekkerband 24% groter is dan die van een klassieke band en dat de insporing van de MICHELIN XeoBib 55% minder diep is.

Test-spoorvorming_medium

Na deze test wordt een spoorvormingtest uitgevoerd om de diepte van de spoorvorming te meten.

Meten van de diepte van spoorvorming en de invloed op de mate van bodemverdichting

Hoe gaat men te werk?

Er wordt een kuil gegraven die wordt gevuld met verschillende lagen grond in twee kleuren die elkaar afwisselen. De machine met de te testen landbouwbanden passeert deze gevulde kuil.

Nadat de landbouwmachine is gepasseerd, wordt loodrecht op het bandenspoor een stuk grond uitgegraven. Vervolgens kan de vervorming van de grondlagen worden gemeten en geanalyseerd (kwalitatief en kwantitatief).

Wat zijn de resultaten? 

Deze test heeft uitgewezen dat de bodemverdichting na het passeren van MICHELIN tractorbanden met MICHELIN Ultraflex technologie bijna 20% minder is dan na het passeren van trekkerbanden van de concurrent*

Een penetrometrietest meet de gevolgen van spoorvorming en bodemverdichting voor de bodemkwaliteit.

*Test waarbij de MICHELIN IF 520/85R42 CFO werd vergeleken met een 520/85R42-band van de concurrent.

Conducted by engineers and agronomy experts, these tests explore rut formation, footprint surface and depth, penetration test, wear testing, fuel consumption, etc.

Bodemverdichting meten

Hoe gaat men te werk?

De penetrometrietest wordt in het veld uitgevoerd. De landbouwmachine met de testbanden passeert de betreffende testzone.

Nadat de landbouwmachine is gepasseerd, worden metingen verricht op verschillende punten in het wielspoor op onderling gelijke afstand. Met een penetrometer wordt op verschillende diepten de bodemverdichting gemeten.

Wat zijn de resultaten?
Graph1_EN_V02_optimise

Via deze metingen kan de bodemverdichting worden gemeten na het passeren van de landbouwmachine met de testbanden.

In het voorbeeld hiernaast heeft de meting uitgewezen dat de bodemkwaliteit na het passeren van een landbouwmachine met  MICHELIN CerexBib landbouwbanden nog steeds voldoende was voor een goede wortelgroei (zie grafiek - bron Wright Resolutions). Na het passeren van dezelfde machine met agrarishce banden van de concurrent was de grenswaarde voor een goede gewasgroei echter overschreden.

Brandstofbesparing

Hoe gaat men te werk?

Tijdens een praktijktest bewerkt een tractor de bodem bij het maximale tractorvermogen. Op een perceel homogene grond legt de tractor met eg een vooraf bepaalde afstand af. Deze test wordt herhaald met verschillende tractorbanden.

Tijdens de test, waarbij de trekkracht gelijk blijft, worden de mate van slip en brandstofverbruik van de verschillende trekkerbanden vergeleken (om de test nog verder te verfijnen wordt tussen de tractor en het aangekoppelde werktuig een vermogenssensor aangebracht die permanent de trekkracht meet).

Conducted by engineers and agronomy experts, these tests explore rut formation, footprint surface and depth, penetration test, wear testing, fuel consumption, etc.

Het brandstofverbruik wordt gemeten door middel van een systeem op het brandstofsysteem van de machine.

Wat zijn de resultaten?

 

Banden met MICHELIN Ultraflex technologie kunnen bij een lagere bandenspanning worden gebruikt (mits ons gebruiksadvies wordt opgevolgd).

Dankzij  de grotere doorbuiging is de voetprint van de tractorbanden groter, wat tot meer trekkracht leidt.

Resultaat: veel minder slip en een lager brandstofverbruik.

Conducted by engineers and agronomy experts, these tests explore rut formation, footprint surface and depth, penetration test, wear testing, fuel consumption, etc.

Lange duurzaamheid

Hoe gaat men te werk?
Conducted by engineers and agronomy experts, these tests explore rut formation, footprint surface and depth, penetration test, wear testing, fuel consumption, etc.

De versnelde slijtagetest is gebaseerd op feitelijke rijomstandigheden en wordt 24 uur per dag uitgevoerd, zonder machinist. Het testprotocol schrijft verschillende testsnelheden en de simulatie van verschillende toepassingen voor.

Wat zijn de resultaten?

Na de test wordt de toestand van het profiel nauwkeurig geanalyseerd.

Tijdens deze test kunnen landbouwbanden met verschillende kenmerken, uit verschillende assortimenten en van verschillende samenstellingen heel nauwkeurig met elkaar worden vergeleken op basis van de toestand van het profiel en de slijtage op de afzonderlijke nokken.

Deze resultaten worden vervolgens in de praktijk geverifieerd door de tractorbanden uit te zetten bij landbouwbedrijven.

Tijdens deze testen is uitgewezen dat  MICHELIN MachXbib  tractorbanden 1,5 jaar langer meegaat dan een trekker band van de vorige generatie.